Harvesh Seegolam: «Strenghet må være vaktordet til banksektoren»

Han tok embetet som leder av Bank of Mauritius like før verdens verste resesjon siden den store depresjonen. Langt fra å bli rystet av situasjonen, har Harvesh Seegolam til hensikt å akselerere transformasjonen av banksektoren mens du utøver streng tilsyn for å bevare stabiliteten i det finansielle systemet. Han kaller seg en fremtidsrettet guvernør, og er overbevist om at vår fremtid vil bli bygget på innovasjon. Dette er hva som gjør forsiden av Business Magazine denne onsdag 29 juli 2020, et nummer ledsaget av supplement Automoto.

Legg igjen en kommentar